jsoup: Java HTML Scrapper - Semalt Review

jsoup on Java hoidla, mis täidab HTML-i. See on varustatud tõhusa ja tulemusliku API-ga, mis kogub, analüüsib ja haldab andmeid, kasutades vajalikke DOM-, CSS- ja jquery-laadseid meetodeid.

Jsoupi abil saavad programmeerijad ja veebidisainerid veebiallikafailidest dokumente välja töötada, ilma et oleks vaja lähtefailide struktuuri moonutada. Pärast failide allalaadimist saavad jsoupi kasutajad kogu struktuuri elemente või elementide komponente ümber konfigureerida või ümber kujundada, lisades või muutes elemente või sisu või mõlemat.

Tööriist on üles ehitatud suure paindlikkusega, et pakkuda kasutajatele paindlikku ja standardset programmeerimisliidest mitmesuguses veebikeskkonnas ja rakendustes. See annab kasutajale vajaliku juurdepääsu komponentide muutmiseks, kustutamiseks või nende tuletiste lisamiseks.

jsoup saab andmeid dekodeerida ja lagundada väiksemateks koostisosadeks, et neid oleks hõlpsalt teistes vormingutes teisendamiseks. Sisendandmed kaevandatakse algoritmilise progressioonina, mis koosneb kogumis- või tuletuspuusse sisseehitatud juhiste koodist. See on loodud HTML-komponentide mõistmiseks ja integreerimiseks nii, et see suudab failide koostisosi nii paindlikult alla laadida, sõltuvalt kodeerimisstruktuurist. Kuidas ta seda teeb? See indekseerib ja kraapib kogu veebisaidi, et pääseda juurde ja seda andmete hõivamiseks kasutada. Kui andmete tuletamine on võimalik, toimub see järgmiselt:

Navigeerimine ja analüüsimine parsipuu kõrgeimast tasemest läbi konfiguratsioonistruktuuri madalaima tasemeni, võttes arvesse iga üksikut andmekomponenti. Seda lähenemist nimetatakse ülalt alla parsimismeetodiks.

Andmete kraapimine struktuuri madalaimalt tasemelt, iga andmekomponendi analüüsimine vahekompositsioonide kaudu parsimise või tuletuspuu tippu.

jsoup on tipptasemel konstruktsiooni tõttu tõhus lahendus, mis läbib sekundite jooksul sekundite jooksul mitu keerukat toimingut. Protsess koosneb tavaliselt kolmest põhietapist järgnevast:

1. Kaevandatud märkide ja andmete killustamine väiksemateks lihtsamateks pakettideks ning nende moodustatud märkide ja andmete analüüsimine.

2. Tõlgendus, mida saaks masinkeele abil lugeda ja koostada, mis võimaldab andmeelemendid eelistusjärjekorras seada ja mida saab kasutada

3. Elektroonilised avaldised, mis moodustavad vajaliku konfiguratsiooni, väärtuse ja kasutaja jaoks olulist teavet.

jsoup ühildub HTML-skriptide, keeleliidese, programmide ja dokumendistiiliga, sealhulgas WhatWG HTML5 nõuetega, ja suudab seda täita. Nad on võrdselt võimelised lahendama HTML-i struktuurid samale dokumendiobjekti mudelile nagu veebitarkvararakendused, mida kasutatakse andmete ja teabeallikate kaevandamiseks, navigeerimiseks ja esitamiseks veebis.

jsoupil on võime:

  • kraapige ja parsige HTML-i URL-ist, failist või stringist
  • andmete otsimiseks ja ekstraheerimiseks, kasutades DOM-i liikumist või CSS-i selektorit
  • täiustage HTML-i elemente, atribuute ja teksti
  • kustutage kasutaja esitatud sisu turvalise valge nimekirja alusel, et vältida XSS-rünnakuid
  • esitage korrektne HTML

Tarkvara on loodud igat tüüpi HTML-i lahendamiseks sõltumata konfiguratsioonist: põlised ja valideerimised kuni kehtetute sildisuppideni: jsoup loob soovitud parsimisstruktuuri.

mass gmail